Home

Talo tai tie, päiväkoti tai puisto – lähes kaikissa rakentamiskohteissa on tilaa taiteelle. Mitä varhaisemmassa vaiheessa taide on suunnittelussa mukana sitä paremmin se kohdetta palvelee.

Prosentti taiteelle -hanke teki selvityksen taiteen merkityksestä rakennushankkeissa. Siihen vastasi 109 eri rakennus- ja kulttuurialan ammattilaista. Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että taide on lisännyt alueen arvostusta ja ostohalukkuutta ja mahdollisesti myös vähentänyt ilkivaltaa alueella.

Taidehankkeiden eteneminen edellyttää monialaista yhteistyötä, joten kyselyssä selvitettiin rakennuttajien, suunnittelijoiden, kuntien tilaajien ja kulttuuritoimijoiden kokemuksia.

Kysely kiinnosti eniten jo taidehankkeissa toimineita ja erityisesti kuntien sivistys- ja kulttuurisektorilla toimivia tilaajia. Kyselyssä lähes kaikkien vastaajien mielestä  alue tai rakennus erottuu edukseen taiteen avulla. 67 prosenttia vastaajista kertoi käyttävänsä taideteoksia osana rakennustensa markkinointia.

Positiivinen palaute taidetta jo käyttäneiltä tilaajilta kannustaa myös niitä kuntia ja rakennuttajia jotka eivät vielä ole taidetta hyödyntäneet. Taide ei välttämättä edes ole ylimääräinen kuluerä kun se budjetoidaan hankkeeseen ajoissa.

Jo TNS Gallupin vuonna 2014 tekemästä kyselystä kävi ilmi, että julkisella taiteella on suomalaisten silmissä vankka kannatus asuinpaikasta tai iästä riippumatta.  Tuolloin vastaajista 71 prosenttia oli sitä mieltä, että taide nostaa asuinalueen tai kiinteistön arvoa.

Suomen Asuntomessut on synnyttänyt vuosien varrella eri puolille Suomea useita asuinalueita joissa taide on integroitu mukaan suunnitteluun alusta alkaen. Tuloksia on nähtävissä esimerkiksi Tampereen Vuoreksen alueella, Jyväskylän Äijälänrannassa ja Vantaan Kivistössä, tulevaisuudessa myös Seinäjoen Pruukinrannassa.

* * *

Prosenttiperiaate on taidehankintojen rahoitusmalli, jossa noin prosentti rakentamisen kustannuksista sijoitetaan taiteeseen. Prosentti taiteelle -hanke tähtää prosenttiperiaatteen juurruttamiseen osaksi suomalaista rakentamiskulttuuria ja päätöksentekoa.

Hankkeeseen osallistuvat Arkkitehtuurin tiedotuskeskus, Suomen Taiteilijaseura, Taiteen edistämiskeskus, Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ja Ympäristötaiteen säätiö.

http://www.prosenttiperiaate.fi

8.12.2015 julkaistava ”Prosenttiperiaatteen käsikirja taiteen tilaajalle ja taiteilijalle”-teos sisältää myös kyseisen ”Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa” -selvityksen.

Valokuvat:

Anni Laakso / Puunhaltijankolo / Vantaan Leinelä. Kuva: Aino Huovio.

Ilkka Väättin osuus yhteisteoksessa Väliaika, joka rajaa työmaa-aluetta Tampereen Vuoreksessa. Kuva: Aino Huovio.